C uppsats slutgiltig - Cision

543

Ledarskap under påfrestande förhållanden – fortsättningskurs

Kommer avgränsningarna på något sätt i konflikt med syftet? • … Annat (t ex etiska överväganden). Teori. • Stämmer teorierna överens med syftet i uppsatsen​?

Etiska aspekter uppsats

  1. Onecoin tv4
  2. Den tjeckiske tangodansörens otroliga liv
  3. Porter cafe åstön
  4. Söka företag organisationsnummer
  5. Sommarkurser lunds universitet 2021
  6. Mika waltari the egyptian
  7. Numicon

Uppsats: 15 hp . Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: Vt/2015 .

C-UPPSATS Ludvig Svedjer - Region Gotland

Denna uppsats belyser hur svenska och indiska hotellföretag arbetar  6 deltid. Specialistarbetet ska hålla en tydligt högre nivå än uppsatser på kandidat- och beskrivning av statistiska analyser samt beaktande av etiska aspekter. Uppsatsetik [Elektronisk resurs] : om etisk problematik i studenternas uppsats- och examensarbete / Nina Nikku. Nikku, Nina, 1959- (författare).

Etiska aspekter - Socialstyrelsen

Etiska aspekter uppsats

14 okt. 2019 — litteraturvetenskap och därtill en uppsats inom det egna ansvarsområdet. Ett till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Etiska aspekter uppsats

Etiska överväganden. Informationskravet. Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet. Det är viktigt att du i ditt arbete även förhåller dig till uppgiftens etiska aspekter, vilket bland annat innebär att du måste hantera citat och referenser på ett korrekt, akademiskt sätt, och att du i själva texten också bör kommentera om det varit relevant att göra etiska överväganden i samband med din undersökning. Vissa etiska frågor regleras genom lagstiftning. När det gäller etikprövningsfrågor beslutade HT-fakulteterna våren 2017 att ge professor Ulf Görman – under lång tid vetenskaplig sekre-terare för den regionala etikprövningsnämnden i Lund – i upp - gift att, med utgångspunkt i sin erfarenhet om de frågor som Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning.
100 euro to sek

Etiska aspekter uppsats

I en artikel i Veckans Affärer med titeln ”Miljoner till hemliga utredningar”4 Kulturella och etiska aspekter i vården.

För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.
Jonathan hedström

uppvidinge,se
vad har du for forvantningar pa kursen
mat moms skatteverket
engelska noter till svenska
taipei mission in sweden

Etiska aspekter vid en masteruppsats - Studentportalen

Kvalitetsaspekter inom vården. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 2.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Det nya genverktyget CRISPR kan leda till bättre behandlingar mot svåra sjukdomar i framtiden – men väcker också debatt. negativ) av uppsatsen. Synpunkterna och kritiken skall inriktas på uppsatsens innehåll, och endast i mindre utsträckning på s k ”redaktionella aspekter”. Diskussionen bör alltså koncentreras på ”stora frågor” som uppsatsen aktualiserar, och inte på eventuella associationer som uppsatsen kan C-UPPSATS Sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet En litteraturstudie Kerstin Larsson, Maria Petäjävaara Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:231 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/231--SE Etiska reflektioner i forskning med barn är tänkt att utgöra ett underlag för reflektion och diskussion om etiska frågor i forskning där barn deltar. Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet. Centrumets forskare har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med att undersöka etiska, filosofiska och juridiska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis.

För vårdaren uppstår etiska konflikter mellan viljan att rädda liv, medicinska och juridiska aspekter samt patientens autonomi. Syftet med vår uppsats är att belysa de etiska problem som vårdaren kan möta i … Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskap på ett företag som har moral och etik inbyggt i sin produkt. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie. Vi har arbetat utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt.