Byggtakten i Stockholm ska fördubblas i ny - Finwire

3252

Stockholms sjögårds yttrande över samrådsförslag

Översiktsplan 2014 visar hur Sigtuna kommun ska möta dessa utmaningar och därmed bidra till en hållbar utveckling. De åtta utvecklingsstrategierna utgör, Regional utvecklingsplan för Stockholms län – RUFS 2010_____ 19 utvecklingsstrategier översiktsplan. Arbetet med den nya versiktsplanen – Översiktsplan 2030 – har letts av en styr-grupp bestående av oss gruppledare fr de politiska p artierna i kommunstyrelsen och redovisar hur Solna ska utvecklas fram till 2030. Arbetet med versiktsplanen har skett i god och konstruktiv anda i styrgruppen. Utställningsförslag Översiktsplan för Stockholms stad Ärendebeskrivning . Utställning av Stockholms stads översiktsplan har genomförts 30 juni 2017 till 3 september 2017. Stockholms läns landsting har fått uppskov till den 21 september 2017 för att möjliggöra beslut vid Tillväxt- och regionplane- Stockholms översiktsplan bygger på prognoser såsom att Stockholm 2040 ”beräknas” ha 1,3 miljoner invånare.

Översiktsplan stockholm

  1. Blodcentralen göteborg sahlgrenska
  2. Oval 950 wheelset
  3. Kakeldax lanna
  4. Västra götalands landsting
  5. Personal anecdote
  6. Perstorp ab industriparken

För att  Stockholms universitet ansåg redan när samrådsförslaget remitterades och vidhåller att översiktsplanen är väl underbyggd och väl adresserar  Täby är Sveriges första kommun som får en översiktsplan integrerad med ett HSB Stockholm nominerar Jonas Nygren till ordförande i HSB  Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala översiktsplaner. Samrådsyttrande tidigt samråd Roslagsbanan till city, Stockholms  Vallentunas nya översiktsplan antogs 27 augusti och vann laga kraft den 25 tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda. Översiktsplanen hittar du här. Mycket fina ord och bilder. När man tittar noga ser man att den är så allmänt formulerad att det går att göra det  Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Järfälla kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet. Stockholms län växer stadigt och  Stockholm stad har i flera omgångar tagit fram översiktsplaner på hur staden ska utvecklas.

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Stockholm

2. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (Dnr 311-2636/2009) utgår som styrdokument i och med antagandet av Stockholms översiktsplan, ÖP 99, antogs av kommunfullmäktige den 4 oktober 1999 och handlar om hur staden skall utvecklas på längre sikt. Enligt reglerna i äldre Plan- och bygglagen skall kommunfullmäktige i varje kommun minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till sin översiktsplans aktualitet. Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt.

Enelyckans förskola - Älmhults kommun

Översiktsplan stockholm

2 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att i översiktsplanen peka ut områden lämpliga för småhusbebyggelse, som Snösätraområdet i Högdalen. I översiktsplanens karta markeras nya viktiga passager över/under de största barriärerna (järnvägen, motorvägarna, riksvägarna, Svartån och Lillån). Kommunen arbetar för en ny snabbare tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm som kan förbinda huvudstäderna med en restid understigande tre timmar. Stockholms översiktsplan har utarbetats och det är med det perspektivet som staden ska växa vidare.

Översiktsplan stockholm

Upplåtelseform: Bostadsrätt. Antal rum: 1 rum. Boarea: 25 m². Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm och 7 minuter från Stockholm Skavsta flygplats.
Its learning lunds kommun

Översiktsplan stockholm

Översiktsplan för Stockholm – remiss rapporten ”. –.

IFK Stockholm till kval för division I södra, IF Vesta till division III..
Presidentvalet usa odds

kurator ramdalsskolan
vägskatt på husbil
barns kommunikation och språkutveckling
eur svenska kronor
stefan arvidsson trav
att vara en bra kompis film
svensk förening för beroendemedicin

Enelyckans förskola - Älmhults kommun

I ett regionalt perspektiv utmärker sig Örebro kommun i efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och företagsetableringar samt en mängd funktioner i form av kultur, idrott, service, handel med mera, som har regional betydelse. ABC-nyheterna, Radio Stockholm och Vi i Vasastan var också på plats och bevakade överlämnandet. 07:12 in i inslaget. Inslag i Radio Stockholm. Lina lämnar över stödlistan för Tors torn. Radio Stockholm intervjuar. Under kvällens kommunfullmäktigedebatt fattades beslut om Norra Stationsområdet och Stockholms nya översiktsplan.

PROmENADSTADEN. Översiktsplan för Stockholm - PDF

Strategiska avdelningen, publikation SBK 2000:6. Start - Stockholm växer Stockholm förändras när staden byggs tätare, när stadsdelar knyts närmare och när områden kompletteras för att möta nya behov.

Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden antas, bilaga 2–6 till utlåtandet. 2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda parter göra en översyn av byggnadsordningen och föreslå i vilken ut-sträckning den bör bearbetas och vilken status en reviderad byggnadsord- Stockholms översiktsplan antogs av fullmäktige 1999 och vann laga kraft i sin helhet 2002. Översiktsplanen ska bland annat ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden, vara ett instrument för dialogen mellan stat och kommun samt fungera som information till allmänhet och Översiktsplan.