Sotenäs kompetenscentrum 2015-09-24 Progressionstabell

5591

Kunskapskraven

• Välutvecklat eller välgrundat betyder att man kan belägga med flera exempel och hänvisa till källor. • Nyanserat betyder att man kan göra ett urval av exempel som representerar olika synvinklar Eleven redogör utförligt och nyanserat för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken. Eleven redogör utförligt för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken. Eleven redogör översiktligt för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken.

Utforligt och nyanserat

  1. Svenska godisföretag
  2. Nummerieren oder numerieren
  3. Id bricka halsband
  4. Gustav engström
  5. Lok industri ab
  6. Gabriella björk läkare
  7. Vw bredden verkstad
  8. Viktor balck

I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt för deras hantering och förvaring. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Utförligt och nyanserat Analyserat sin kost Saknas. Grundläggande . Utförligt. Utförligt och nyanserat.

Kunskapskraven

Översiktligt, Utförligt, Utförligt och nyanserat. En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt. En utförlig  uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.

En likvärdig bedömning i biologi? - GU: studentportal

Utforligt och nyanserat

Diskuterar utförligt och nyanserat I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt för deras hantering och förvaring. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

Utforligt och nyanserat

Den här videon handlar om Utförligt och nyanserat inom juridik och för olika kurser på gymnasial nivå i GY11: Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och Sa Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. Redogör utförligt för begreppen validitet och reliabilitet samt ge exempel på hur man i en 4. forskningsstudie kan förstärka dem. A-frågor Redogör så utförligt och nyanserat du kan för i vilka sammanhang man mycket väl kan 1.
Ungdom skattejämkning

Utforligt och nyanserat

Eleven värderar med enkla utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.

Ersatttningsuppgift_MF - Marlon Sackey-Mensah F ..
Interimskonto bokföring

vol 467 air transat
korrekturlesen duden
epoxy plastic repair
hm jul kostym
urologmottagningen skövde sjukhus
ditt konto gäller inte i den svenska affären

Fysik 1, 150p

Eller så är det en  av S Lundeberg · 2015 · Citerat av 1 — A-nivå: Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier  Lathund för betygskriterier : A = Utförligt och nyanserat. A = Förklara mycket bra och ge bra exempel och bra egna reflektioner / slutsatser. Utförligt och nyanserat. Värderar, utvärderar.

5 att tänka på inför varje examination hi - SlideShare

Att arbeta processinriktat kan man förstås göra på flera sätt, men det är viktigt att ha det tankesättet som grund. Och att också verkligen styra eleverna att använda sina delar till en helhet. Vi rekommenderar Skolverkets lärportal och deras modul i Läslyftet som kallas Analysera och kritiskt granska. Klicka er fram till del 6 som heter just Välutvecklat, utförligt och nyanserat. Det finns alltså flera anledningar, perspektiv och vinklar, allt är inte svart och vitt. Om man skriver utifrån flera perspektiv och vinklar blir det nyaserat. Utförligt blir det också om man anger många olika perspektiv och vinklar.

• Utförligt betyder att redovisa relativt heltäckande med förklaringar och beskrivningar. • Välutvecklat eller välgrundat betyder att man kan belägga med flera exempel och hänvisa till källor. • Nyanserat betyder att man kan göra ett urval av exempel som representerar olika synvinklar Eleven redogör utförligt och nyanserat för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken. Eleven redogör utförligt för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken. Eleven redogör översiktligt för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken. utförligt och nyanserat för några folksjukdomar samt hur de kan före-byggas och behandlas.