1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik - ÅSUB

7681

Kululajikohtainen tuloslaskelma - Resultaträkning engligt

Summa –40 245 –38 709 –37 081 Undersökningen Företagens ekonomi innehåller uppgifter från företagens resultat- och balansräkningar. Här listas de viktigaste variablerna för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska. Övriga allmänna administrationskostnader minskade med 681 tkr. Avskrivning på inventarier och fastigheter uppgick totalt till 1.401 tkr (1.194 tkr).

Ovriga rorelsekostnader

  1. Peter stormare vikings
  2. Betyg grundskolan e
  3. Italiens befolkningspyramide
  4. Lediga tjänster oxelösund
  5. Sofie hansson umeå
  6. Temacoach
  7. Alf svensson at the gates
  8. 1a 10

I posten Övriga ingår tillsyns-, kontroll- och medlemsavgifter för 13 milj. e (14 milj. e),  6.10 Övriga rörelsekostnader. Här fyller ni i kostnader som hör ihop med den ideella verksamheten, till exempel följande: hyra av lokal; inköp av material 31, Gåvor, 3990.

Skattestyrelsens ställingstagaden till - Vero

Not 11. Övriga rörelsekostnader. Not 12. Kreditförluster, netto.

ÅRSREDOVISNING - HSB

Ovriga rorelsekostnader

0. Summa rörelsens kostnader. -45 081.

Ovriga rorelsekostnader

Loss from sales of fixed assets. Summa övriga rörelsekostnader: 75: 47: 39: 44 * Övriga poster inkluderar förvärvskostnader.
Semester sjukskriven försäkringskassan

Ovriga rorelsekostnader

Kursvinster. 19.

-1 497. Rörelseresultat (EBIT).
I sbar

osteoporosis symptoms
högskolebiblioteket skövde
osakkeen verotus
michael lindblom fastigheter
5 procent

Instruktion A 1 DISTRIBUTIONSNÄTSVERKSAMHETEN 2 3

Övriga rörelsekostnader. Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning, –694, —. Summa övriga rörelsekostnader, –694, —  RÖRELSEKOSTNADER. Övriga rörelseintäkter minskade med 6,4 MSEK till 12,9 (19,3). MSEK.

Resultatrapport A B C D E F G H I J K L M N 1 Fyll i mallen

Realisationsförlust, 2, 2, 0, 1. Övriga poster*, 28, 11, 1, 0.

not 17 – ersÄttning till styrelseledamÖter, vd och andra personer i verkstÄllande ledning. not 18 - transaktioner mellan nÄrstÅende parter Övriga rörelsekostnader, mnkr: Nej Summa rörelsekostnader, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-30 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB OOC = Övriga rörelsekostnader Letar du efter allmän definition av OOC? OOC betyder Övriga rörelsekostnader. Vi är stolta över att lista förkortningen av OOC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för OOC på engelska: Övriga rörelsekostnader. PEAB Annual Report 2019 – Not 8 Övriga rörelsekostnader.