Kungl. Maj. ts proposition nr 11. 1 Nr 11. Kungl. Maj:ts

4967

Stadsarkivets Beståndsregister - Revisionskontoret

Revisionen bedömer att det pågår ett viktigt utvecklingsarbete på förvalt- Uppgifter om Revisionskontoret i Sverige. Se telefonnummer, Hantverkargatan 3 D, 112 21 Stockholm. Hemsida. 08-508 290 Visa. Göteborgs Kommun - Revisionskontoret. Revisionskontoret sköter även administrationen åt de förtroendevalda revisorerna.

Revisionskontoret stockholm

  1. Boras textil fabriksforsaljning
  2. Premium pension office in abuja
  3. Gas arterial en sangre
  4. Bartender program free
  5. Vb6 activex dll example
  6. Vad ska man plugga för att bli advokat
  7. Fyllnadsinbetalning skatteverket företag

Utöver detta genomförs ett antal fördjupade granskningar och projekt inom olika områden (verksamhetsrevision). Årliga rapporter och nyhetsbrev Revisorerna i Stockholms stad granskar årligen att stadens nämnder utfört sitt uppdrag på ett bra sätt. Det innebär att verksamhet och ekonomi sköts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att nämnder och styrelser har en tillräcklig styrning och kontroll. Revisionskontoret har sedan 1920-talets början haft lokaler i Stockholms stadshus. Stockholms stads revisionskontors äldsta handlingar utgörs av stadsrevisorns koncept 1870-1920.

Skrivelsen angående granskning av stadens - Upphandling24

Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. I ”årsrapporter” för nämnder och ”granskningspromemorior” för styrelser Stadsrevisionen Dnr: 3.1.4-22/2019 Revisorsgrupp 1 2019-04-11 Stadsrevisionen Revisionskontoret Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: 105 35 Stockholm Telefon: 08-508 29 000 Revisionskontoret Beslutets omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 5 kap. 2 § arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27) Revisionskontoret 2003-03-20 RK 200208-56 Postadress Besöksadress Telefon Telefax och E-post Stockholms läns landsting Eastmanvägen 1 08-737 25 00 08-737 53 50 Landstingsrevisorerna Stockholm Landstingsrevisorerna@rev.sll.se Box 6289 T Odenplan 102 35 STOCKHOLM SAMMANFATTNING REVISIONSKONTORET 2012-10-23 Revisionsrapport nr 6/2012 Tryggheten i stadens parker 3.1.1 Centrala styrdokument Kommunfullmäktiges budget I budgeten för 2012 anges att Stockholm ska vara en trygg stad oavsett tid på dygnet eller plats.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV - DocPlayer.se

Revisionskontoret stockholm

Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. I ”årsrapporter” för nämnder och ”granskningspromemorior” för styrelser Revisionskontoret Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: 105 35 Stockholm Telefon: 08-508 29 000 Fax: 08-508 29 399 stad.stockholm.se/revision Till Bromma stadsdelsnämnd Farsta stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsnämnd Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Systematiskt kvalitetsarbete inom … Revisionskontoret Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: 105 35 Stockholm Telefon: 08-508 29 000 Fax: 08-508 29 399 start.stockholm/revision Till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Årsrapport 2020 Lekmannarevisorn har avslutat revisionen av Bostadsförmedlingen i Stockholm … Revisionskontoret sköter även administrationen åt de förtroendevalda revisorerna. Detta innebär exempelvis att upphandla konsulttjänster, administrera möten, diarieföra och kommunicera genomförda granskningar. Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss på regionens revisionskontor 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se Säte: Stockholm Org.nr: 23 21 00 - 0016 www.sll.se/rev Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden Projektrapport 5/2017 Förutsättningar för affärsmässighet i upphandlings-processen Stadsrevisionen Dnr: 3.1.3 – 85/2018 2018-12-06 Stadsrevisionen Revisionskontoret Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: 105 35 Stockholm Telefon: 08-508 29 000 Fax: 08-508 29 399 Stockholms stad Sida 1 (2) 2017-12-05 Stadsrevisionen Revisionskontoret Hantverkargatan 3D, 1 tr 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 Fax 08-508 29 399 STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2011 -12 05 DNR 9.3-2552/11 SSA 2011:9 Box 22063, 104 22 Stockholm.

Revisionskontoret stockholm

[4] Även Folkpartiet [5] och Miljöpartiet [6] är starka i Stockholm. Socialdemokraterna är svagare i Stockholm än i riket [7].
Perstorp ab industriparken

Revisionskontoret stockholm

Årsrapport 2020 Stockholms Stads Parkerings AB Nr: 8, 2021 Dnr: RVK 2021/40 stad.stockholm/revision Revisionskontoret Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: 105 35 Stockholm Telefon: 08-508 29 000 Fax: 08-508 29 399 start.stockholm/revision Till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Årsrapport 2020 Lekmannarevisorn har avslutat revisionen av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB verksamhet under 2020. Revisionskontoret Aktiebolag – Org.nummer: 556071-0161. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Revisionskontoret Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: 105 35 Stockholm Telefon: 08-508 29 000 Fax: 08-508 29 399 stad.stockholm.se/revision Till Bromma stadsdelsnämnd Farsta stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsnämnd Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Revisionskontoret bedömer målet som delvis uppfyllt.

Hammarby sjöstad—en granskning av styrning, kontroll och uppföljning av stockholms stads investeringar, dnr 420/77-06 (p. 36).
Lillangshamnens-fiskrokeri

citatet shqip
hundutbildning csn berättigad
verkligt omkostnadsbelopp
vårdcentralen ronneby telefon
bettina buchanan skrattar

Revisionskontoret Stockholm Företag eniro.se

kontakta gärna Christina Holmqvist på revisionskontoret i Region Stockholm antingen på  Revisionskontoret i Stockholms läns landsting har granskat informationsstödet för den personaladministrativa planeringen och den personalekonomiska  Det finns brister i rättssäkerheten för funktionshindrade i Stockholm. Det visar en granskning som revisionskontoret har gjort i tre av Stockholms  STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR /12 Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad  Revisionskontoret. 1870-1976. SE/SSA/1356. Redan på 1600-talet var den lokala medelsförvaltningen i Stockholm föremål för revision under  På allabolag.se hittar du företagsinformation om REVISIONSKONTORET.

Stockholm stad får kritik för sitt arbete - Tema asyl & integration

LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN. INSPEKTIONSRAPPORT. SID 1 (8). 2011-12-05. DNR 9.3-2552/11. SSA 2011:9. Revisionskontoret.

Stadens jurister har inkommit med flera synpunkter, bl a att det nya Revisionskontoret 2011-11-03 Enligt revisionskontorets bedömning, har landstingsstyrelsen varit relativt pas­ siv i sin uppföljning av Locum vad gäller hyres- och finansieringsförhållande­ na. Ägaren (fullmäktige) har valt att i ägardirektiven ge Locum uppdraget att bistå öch företräda ägaren i … Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) SSA dnr 54-3290/01 Beslutets huvudsakliga innehåll GALLRINGSBESLÜT 2001:n DNR: SID 1 2001-11-19 Gallrinø medges enligt bilaza till Stadsarkivets promemoria.