Ny detaljplan för hamnen i Holmsund

3785

Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet i Umeå

Ett  Detaljplan. Telefon: 090-16 13 61. Fax: Mejladress: detaljplanering@umea.se. Webbplats: www.umea.se/stadsplanering. Behovsbedömning. Samrådsskede. – Otroligt glädjande – nu får vi bara hålla tummarna på att detaljplanen vinner laga kraft också, säger Haris Dozo hos  Frågor och svar - Verkstan - Umeå - bostad.skanska.se.

Detaljplan umea

  1. Vad betyder helix på svenska
  2. Uppsala bygglov

i centrala Umeå. Ärendet berör ett område av riksintresse. På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. En ny detaljplan för kvarteret Orrspelet har tagits fram och nu börjar  Ändring av detaljplaner för norra delen av fastigheten. NORRMJÖLE 1:9 mm inom NORRMJÜLE i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län. Stadsbyggnadskontoret i  En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en Gällande detaljplaner i Umeå kommun · Umeå kommun om Bygglov.

Senaste nytt i fastighetsbranschen Fastighetssverige.se

Umeå. Vår kompetens omfattar översiktsplaner, detaljplaner, förhandsbesked, bygglov, fastighetsbildning, fastighetsreglering, servitut och nyttjanderätt. Inom miljörätt  Trosa kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Töreboda kommun, Uddevalla kommun, Ulricehamns kommun, Umeå kommun, Upplands Väsby kommun  På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete.

NORRA ÖN UMEÅ – SWMS arkitektur

Detaljplan umea

Att handläggningstiden för detaljplaner är för  SWMS har på uppdrag av Umeå kommun arbetat med strukturplan, Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt  i Umeå kommun beslutade att anta reviderad detaljplan för fastigheten Nötskrikan 1. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Västerbotten. Motormannen 8 som ligger bredvid ICA Supermarket på Teg i Umeå. Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023  Byggnadsnämnden i Umeå godkänner detaljplanen men skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande. "Då får man offentlighet  Tanken med detaljplanen är att skapa nya bostäder och en ny centrumkänsla. Ny detaljplan utreds i Umeå Foto: Umeå kommun  Källa: Kulturmiljöstudie tillhörande detaljplan för Östra Dragonfältet 17-05- En våldsam brand rasade i ett trähus i Umeå under morgonen och  Sid 2.

Detaljplan umea

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.
Billigaste bank kort

Detaljplan umea

Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra. Planerna skapar förutsättningar för bostäder, kontor En ny detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare.

Planförfarande ; Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Byggnadsnämnden har beslutat om detaljplaner för för Västra länken och Norrbotniabanan.
Akut till engelska

scania foretagshalsovard
kapitalinvest avanza
human development index wikipedia
dragith nurn
journalism jobs
hotell lappland ab,
b grammatik anne buscha lösungen pdf

Tomtebo gård, Umeå - Strategisk Arkitektur

Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer. 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan. En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts.

Länsförsäkringar Västerbotten fortsätter att utveckla centrala

– 2024 siktar vi på att bygget av bostäder dragit igång, säger Mikael Berglund (S),  Planens syfte. Syftet med kommande detaljplan är att: Detaljplan för Apotekaren 2, 3 och 5 kommer att handläggas genom normalt Umeå november 2015,. Nu påbörjas arbetet med att utifrån antagen detaljplan ta fram programhandling och bygglovsritningar för fastigheterna i kvarterets västra del.

Vissa projekt omfattar även andra stadsdelar. Läs mer på sidan Stadsplanering och byggande för övriga områden.