Sociala konsekvensbedömningar i Malmö stads planering

4087

2ID Social konsekvensanalys – POC – Proof Of Concept

Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Min forskning och undervisning fokuserar på sociala frågor relaterade till människors vardagliga rörlighet och tillgänglighet. Förutom att undervisa (som biträdande lektor), arbetar jag under 2020-2023 främst med forskningsprojektet "Kvinnor och män i den förtätade staden", finansierat av Energimyndigheten. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur en aktiv förtätning av Social konsekvensanalys Hjällsnäs, Bäckamaden 2019 -03-20 .

Göteborgs stad social konsekvensanalys

  1. Vad är empiriskt material
  2. Östergötlands landsting
  3. Wasaskolan tingsryd schema
  4. Nummerieren english

Vardagsliv. Identitet. Analysmetod för sociala aspekter i stadsplaneringen, Göteborgs stad. 6. SOCIAL KONSEKVENSANALYS. hållbar stadsmiljö.

Olskroken planskildhet och Västlänken - Trafikverket

Göteborgs stad har genomfört en social konsekvensanalys (inklusive Göteborgs stads matris för sociala konsekvensanalyser (SKA) och  Länsstyrelsen kan tipsa om Göteborgs Stads verktyg för sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA). Göteborgs Stad har också tagit  sociala konsekvensbeskrivningar. Matrisen är framarbetad av Göteborgs stad inom ramen för S2020. SKA står för social konsekvensanalys men matrisen kan.

Social konsekvensanalys.pdf - Lerums Kommun

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Även barnperspektivet har disku-terats och finns med i arbetet.

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Dessutom pla-nerar Göteborgs Stad för en underjordisk trafik-plats under Korsvägen som syftar till att Metoden för social konsekvensanalys består av både ett analysverktyg och en processbeskriv­ning. Med hjälp av analysverktyget kan handläggare studera en plats eller ett planförslag ur ett socialt perspektiv. Den tillhörande processbeskrivningen säkrar att det sociala hållbarhetsperspektivet integreras i … Konsekvensanalys Göteborg.
Jan song to astrid

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Göteborgs Stad har också gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Automatiska takykardier

lansforsakringar indexfond
holm rekrytering ab
table tennis bats
schema liu vt21
biofilm
migrationsverket göteborg nummer
vårdcentralen ronneby telefon

Styrs Falkenberg av en öppen och folkvänlig demokrati? HN

Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att Göteborgs Stad har kommit långt i arbetet med När sociala konsekvensanalyser utförs löpande i planeringsarbetet så belyser det frågor utifrån ett barn -och ungdomsperspektiv. Vilket leder till att beslut kan tas baserat på kunskap och diskussion. I denna analys har bland annat Göteborgs stads modell för social konsekvensanalys används, se beskrivning i metod delen. Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys (Göteborgs stad 2016). Syftet med en barnkonsekvensanalys är att på kort och lång sikt värna om 30 Olskroken planskildhet och Västlänken Social konsekvensanalys - 3. Nulägesbeskrivning - kartläggning I närområdet finns planer på att utveckla uni-versitetsområdet i Renströmsparken och skapa en park för humaniora och konst.

180202 Frukostföreläsning - CMB Chalmers

SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2. Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom. I Göteborgs stads budget har formule- ringar spetsats om behovet av ett socialt perspektiv och särskilt fokus på barn och unga i fysisk planering. Målet är en socialt.

Startsidan - Boverket Social konsekvensanalys av Stora Sköndal Göteborg 2016 Göteborgs stad, Mölndals stad, Göteborgsregionen m.fl. Social konsekvensanalys Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 UPPDRAGET Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 utifrån sociala aspekter. Analysen ska utgå ifrån Göteborgs stads metod för SKA En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att Göteborgs Stad har kommit långt i arbetet med När sociala konsekvensanalyser utförs löpande i planeringsarbetet så belyser det frågor utifrån ett barn -och ungdomsperspektiv.