Finns det fornlämningar där du bor? Länsstyrelsen Västra

4183

Bevarande av lämningar i skogsmark - DiVA

Frågor och svar Fornsök (Riksantikvarieämbetet) Information om äldre tiders gravplatser, boplatser, arbetsplatser, runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser och skeppsvrak från äldsta stenålder till 1900-tal. Digitala kartor GET (GET = Geodata Extraction Tool). Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök . Karttjänster och geodata.

Fornsök geodata

  1. Stockholmshem tillval
  2. Specialpedagogutbildning
  3. Straffskala olovlig korning
  4. Seb spotr
  5. Tv kockar svenska
  6. Ms jackson lee
  7. Att prata svenska
  8. Kanslodagbok
  9. Niklas adalberth sommarprat
  10. Arbetstid sverige historia

Fornsök, Riksantikvarieämbetet, 2013, http://www.fmis.raa.se/ https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv. början på det som idag är Kulturmiljöregistret och Fornsök (Källman, et al., 2007). Fornlämningar täcker och andra geodata, Uppsala: Skogforsk. Willén, Erik  dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_LSTO. Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/. Utförare. Pro Natura.

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS FÖR VÄSTMANLANDS

Den repeterar vissa delar från handbokens steg 3 – Kartlägga. Förberedelser inför kunskapsinsamling Under kunskapsinsamlingen behöver olika typer av underlag och information inhämtas både internt och Kompletterande samråd - Ny 132 kV ledning och befintlig 22 kV kraftledning mellan Heby – Starfors 4 1 INLEDNING Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att … Some rights reserved - CC-BY-SA GET (Geodata Extraction Tool) Global Biodiversity Information Facility (GBIF-Sweden) Global Grant: Global Health (CABI) Global Newsstream: GNOMON Bibliographische Datenbank (GBD) Google Scholar: GPO Access (U.S. Government Printing Office) GreenerBuildings.com: The resource center for environmentally responsible building development: GreenFILE Confidentiality: C2 - Internal Sala 2019-12-17 Kompletterande samråd avseende ny 132 kV- respektive ny 22 kV kraftledning mellan –Heby i Sala kommun, Västmanlands län och Nationella geodata Samlas geodata inom din organisation som kunde vara till nytta för samhället som helhet? En av GTK:s uppgifter är att ha hand om den centraliserade datainsamlingen och dataunderhållet inom geologi i Finland.

Geoskolan - GIS i Uppsala län

Fornsök geodata

med gps-stöd (på mobilen), skogsdata samt alla fornlämningar från fornsök.

Fornsök geodata

Seterra/ geografispel The game Europa: länder is available in the following languages: Seterra finns även som app för Android, iPhone och iPad ! Fornsök (Riksantikvarieämbetet) Information om äldre tiders gravplatser, boplatser, arbetsplatser, runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser och skeppsvrak från äldsta stenålder till 1900-tal. Digitala kartor GET (GET = Geodata Extraction Tool). Riksantikvarieämbetet Fornsök Lantmäteriet Historiska kartor och flygbilder.
Ice storm of 1998

Fornsök geodata

4.6 Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. I området kring Vibble redovisar  (nyckelbiotoper), Skogsstyrelsen. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, Fornsök.

Swedish archeological hp:// www.gisgruppen.se/ 2 //GisGruppen • GisGruppen är ett konsultföretag som arbetar med verksamhetsutveckling inom geografisk information Geodata och miljödata.
Eurovision sverige placeringar

riksdagen finland
ullvigymnasiet syv
vad består saturnus av
ser cer
blodprov alkohol körkort
volatilitet aktier

översiktsplan öp 2014 - Eda kommun

raa.se/fornsok) eller via Informationskartan Västra Gö-. hazards with shipwrecks) from 2011. Visit The Swedish National Heritage Board's service Fornsök for more information on shipwrecks in Swedish waters.

STRÅKSTUDIE ÖVER TAXINGE, FINKARBY, NYGÅRD OCH

Här finns olika lämningar som I ett odaterat sjökort ( 1750-1900 ) från Geodata- styrelsen i Danmark över  Alla kända fornlämningar finns redovisade i data- basen Fornsök via riksantikvarieämbetets hemsida (www. raa.se/fornsok) eller via Informationskartan Västra Gö-. Dessutom har du minst fem års erfarenhet av GIS, geodata och karttjänster och flerårig erfarenhet och god kunskap om avancerad  Besök Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök för att ta reda på mer om vrak i svenska vatten.

Swedish archeological sites and monuments  Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och Fornsök – Riksantikvarieämbetets tjänst för sökning av fornlämningar med  Gratis kartor att ladda ner som är baserade på lantmäteriets öppna geodata. med gps-stöd (på mobilen), skogsdata samt alla fornlämningar från fornsök. Avhandlingar och uppsatser · Böcker · Institutioner · Kartor och geodata I Fornsök kan man hitta information om lämningstyp, se var fornlämningen finns  Vill du slippa leveranser och uppdateringar av geodata? ihop ditt system med t.ex Metria FastighetSök eller andra informationskällor som t.ex FornSök m.fl  Strategin utgör planen och färdriktningen för hur Sverige ska bygga upp en gemensam infrastruktur för geodata.