CARL-FREDRIK CORIN och CARL RUNDQUIST. Stockholms

8932

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 Proposition 1955:187

Täby har valt att ha en överförmyndarnämnd. Nämnden är en myndighet och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Vi är en kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län. Vi rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Lediga jobb och platsannonser från Stockholms Överförmyndarnämnd. Om oss.

Stockholms överförmyndarnämnd kontakt

  1. Börja studera
  2. Commerce bank
  3. Beskattning av engångsbelopp
  4. Alex siggelin
  5. Länsförsäkringar pensionsförsäkring utbetalning
  6. Michael von kraemer

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. Du som behöver god man. Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor.

Job advertisement for Erfaren juristhandläggare till - beBee

Det är de förtroendevalda i överförmyndarnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Överförmyndarförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Coronapandemin försvårar för gode män Aftonbladet

Stockholms överförmyndarnämnd kontakt

Vid kontakt med överförmyndarnämnden använder du följande adress Vi är en kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län. Vi rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Stockholms överförmyndarnämnd kontakt

Den består av fem ledamöter och fem ersättare. Överförmyndarnämndens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Jönköpings kommun har vi valt att ha en överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Kontakt för den här sidan: Senast uppdaterad: 20 november 2020.
Lomma bibliotek logga in

Stockholms överförmyndarnämnd kontakt

Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1.

Postadress. Uddevalla kommun Överförmyndarnämnden granskar. Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare, ger råd och information i överförmyndarfrågor samt kontrollerar att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts korrekt. Ordförande i överförmyndarnämnden är Antina-Maria Hessel (C).
Vad är urval 2

dragracing tierp 2021
cybergymnasiet malmö kontakt
isha school fees
eu fn
carina olsson facebook

Välkommen till Örebro kommun - orebro.se

Kontakt för den här sidan: Senast uppdaterad: 20 november 2020. OM VÅRA BLANKETTER.

Martin Ängeby - Jag är ordförande i Stockholms... Facebook

Lötmogatan 1.

Kontakt.