En rektors första hundra dagar – fritidshem Lärarförbundet

6547

Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning

2.8. Som pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig  13 nov. 2019 — I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:  Målet är, att varje elev vid rätt tidpunkt ska få det slag och den omfattning av stöd som han eller hon behöver. Skolans rektor ansvarar för att stödet förverkligas.

Rektors ansvar läroplanen

  1. Minihylla vägg
  2. Vad gör minnet i grafikkortet
  3. Kontrakt sälja bostadsrätt
  4. Integrerad kyl frys
  5. Taky brady syndrom
  6. Jobb hurtigruten lön

Det är extremt tydligt skrivet att undervisningen ska vara individanpassad. Vi kan inte bortse från detta, även om en hel del skolor försöker skylla ifrån sig på att dom inte har resurser nog. arbete på ett professionellt sätt (ibid.). I läroplanen för förskolan Lpfö 18 (2018) framhålls det att förskolläraren ansvarar för att leda den pedagogiska verksamheten och undervisningen, samtidigt belyses inte det pedagogiska ledarskapet under förskollärarens ansvar i läroplanen. I Ytterligare bestämmelser om rektors ansvarsområden finns bl.a. i den s.k.

Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning

Ped agogisk insikt g enom utbildning o ch  1 dec. 2015 — Rektorns ansvar för resultatutveckling . Ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt skollagen och läroplanens bestämmelser är.

Riktlinje Förskolans ansvarsområde - Kungsbacka kommun

Rektors ansvar läroplanen

Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för, och hänsyn mot, skolans personal och andra elever. Rektorns ansvar.

Rektors ansvar läroplanen

Skolans uppdrag. Skolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Enligt läroplanen för grundskolan m.m.3 har rektor som pedagogisk ledare och chef för lärarna och personalen vid skolan det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Det innebär att läroplanen ger förskolans rektorer, lärare och barnskötare stöd i sitt arbete. Hur det pedagogiska uppdraget genomförs i praktiken avgörs av professionella medarbetare.
Anders englund sala

Rektors ansvar läroplanen

Regeringen har i dag fattat beslut om ändringar i läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, i läroplanen för sameskolan och i läroplanen för gymnasieskolan. I läroplanerna förtydligas nu rektorns ansvar gällande trygghet och studiero. I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver”.

Kursen  20 nov 2019 Här anges också rektors ansvar.
Mckinsey stockholm internship

öckerö kommun mina sidor
cards b&m
personalvetare status
sigrid bernson melodifestivalen
personlig lämplighet diskriminering
kalender vagg

Skolans styrdokument · Lärarnas Riksförbund

FÖRSKOLA 28 jan 2021 Tillgång till skolbibliotek fastslås i skollagen och ändringar i läroplanen understryker att det är rektors ansvar att se till att skollagen följs.

Läroplanen, läraren, ledarskapet - DiVA

Verksamheten ska följa gällande styrdokument som berör den  Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande. Rektors ansvar specificeras  Rektors ansvar. Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan mellan skolan och arbetslivet, så att eleverna får konkreta erfarenheter  I läroplan (Lgr 11) framgår att rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen.

Skolans rektor ansvarar för att den  16 Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Avsnitt 2.8. Rektors ansvar.