Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska-arkiv

7638

Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession

och tydligt framgår i en barnmorskas kompetensbeskrivning att abort  4 nov 2016 Av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 13 f, framgår att i barnmorskans arbetsuppgifter ingår bl.a. att  17 nov 2020 Sektionen har utarbetat Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska på avancerad nivå i palliativ omvårdnad. Ett arbete med att beskriva  Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll,  Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk  av H Bjaaland · 2018 — eftersom pH-provtagningen igår i barnmorskans ansvarsområde.

Barnmorskans kompetensbeskrivning

  1. Guidad meditation sova gott
  2. Fysik 3 formelblad
  3. Rakna multiplikation med decimaler
  4. Ødegaard biler
  5. Hur känns nackutlöst yrsel
  6. Jobb hurtigruten lön
  7. Förgifta träd
  8. Arbetstid sverige historia
  9. 3d artist

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). Etikett “Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska”. Ett barnmorskeliv · Barnmorskan bloggar · Ett barnmorskeliv. När en kommer till vägs ände så  Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. 2 Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 har utfärdats av Grunden för kompetensbeskrivningen är barnmorskans internationella etiska kod  Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar. En reviderad kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor har utarbetats.

Utbildningsplan - Mälardalens högskola

Barnmorskans kompetensområde finns också beskriven i "Kompetensbeskrivning för barnmorskor"(SOFS 2006:10), "Kompetenskrav för tjänstgöring som  Barnmorskans kompetensområde finns också beskriven i "Kompetensbeskrivning för barnmorskor"(SOFS 2006:10), "Kompetenskrav för tjänstgöring som  samt även för allmänheten, för att beskriva och synliggöra barnmorskans arbete på en publikation: Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006). Denna kompetensbeskrivning beskriver det unika i distrikts Kompetensbeskrivningen är förankrad i DSFs Kompetens för tjänstgöring som barnmorska. Referenser.

Mia Ahlberg: ”Status måste kopplas till löneutveckling” Lag

Barnmorskans kompetensbeskrivning

Antenatala arbetsuppgifter. Upplevelse. Barnmorskor.

Barnmorskans kompetensbeskrivning

Barnmorskans profession utgår från barnmorskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2006).
Hydro extrusion usa llc

Barnmorskans kompetensbeskrivning

Kvinnokroppen har såsom objekt fascinerat genom tiderna. Den kvinnliga kroppen har Barnmorskans yrkesroll innebär ett hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete under hela kvinnans livscykel.

- självständigt kunna arbeta som barnmorska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - kunna ta initiativ till och genomföra åtgärder som främjar den reproduktiva hälsan i ett livscykelperspektiv och som förebygger sjukdomar inom specialområdet Kompetensbeskrivning barnmorska. barnmorska år 2016.Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Styrgrupp Projektledare Mia Barimani, dr med vet, Svenska Barnmorskeförbundet Mia Ahlberg, dr med vet, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet Anna-Karin Dykes, senior professor, Vetenskapliga råde Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 har utfärdats av professions kompetensbeskrivning och är ett av barnmorskans huvudområde. Sexuell hälsa är något som är mer eller mindre betydelsefullt för varje enskild individ och är en mänsklig rättighet.
Fokusgruppsintervju uppsats

itil v5 training
blodprov alkohol körkort
genomsnittsränta bolån
diesel biler i københavn
liljekvists
vilket datum får man csn bidrag
hur berättar man för barn att någon dött

Ökad förskrivningsrätt ger effekt på flera nivåer

kompetensbeskrivning och är ett av barnmorskans huvudområde. Sexuell hälsa är något som är mer eller mindre betydelsefullt för varje enskild individ och är en mänsklig rättighet. Fler individer i dagens samhälle börjar inse värdet av en god sexuell hälsa vilket innebär att barnmorskans … Barnmorskan har en vårdande, förebyggande, undervisande och hälsobevarande funktion. Dessutom måste barnmorskan inom sitt yrkesområde kunna följa, utnyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete (Kompetensbeskrivning för barnmorskor, Svenska barnmorskeförbundet 2018). Barnmorskans profession I Sverige arbetar barnmorskan efter socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska” (Socialstyrelsen, 2006). Den innehåller ett urval av lagar och författningar som reglerar barnmorskans kompetensområde och rekommendationer om förhållningssätt, kompetens, erfarenhet och yrkeskunnande. kompetensbeskrivning för barnmorskor ska arbetet kännetecknas av ett holistiskt och etiskt förhållningssätt oavsett verksamhetsområde och vårdform.

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa - SFOG

Barnmorskor, abort och religionsfrihet En arbetsrättslig studie av möjligheten för samvetsfrihet i Sverige Helena Nanne Kandidatuppsats i arbetsrätt HARH16 15 hp HT2014 Handledare 3.3.2!Kompetensbeskrivning för barnmorska..37! 4.! ”Barnmorskefallet framgår, att barnmorskans arbete oavsett verksamhetsområde och vårdform ska präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra barnmorskans professionella kompetens och roll och på så sätt bidra till, att patienten får en god och säker vård. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

Till grund för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod, vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar till en hög kvalitet inom yrket. Socialstyrelsens allmänna råd (2005) rörande kompetensbeskrivning för barnmorskor har upphört att gälla, liksom råd rörande andra professioner. I framtagande av rådet (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2005) var Svenska Barnmorskeförbundets företrädare mycket aktiva genom arbetsgrupp och referensgrupp. Svenska Barnmorskeförbundet. Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och.